Valikko
Koti ja vapaa-aika Setit Tarjoukset Puvut Takit ja liivit Markkinointimateriaalit Tarjoilijan- & kokinvaatteet Tarjolijan- ja kokinvaatteet Heijastavat Työvaatteet OUTLET Jalkineet Henkilösuojaimet Ensiapu Hengityssuojaimet Käsineet Valaisimet ja tarvikkeet Teipit ja kiristekalvot Työkalut Kemikaalit Sammuttimet Logopainatus Lahjakortit
Car Evi Wunder Wipes Pro
Car Evi Wunder Wipes Pro
Car Evi Wunder Wipes Pro
Car Evi Wunder Wipes Pro

Car Evi Wunder Wipes Pro

17,00 €

Desinfioiva, tehokas, helppo ja monikäyttöinen puhdistuspyyhe.

Tehokas puhdistuspyyhe puhdistaa öljyä, rasvaa, maalia, silikonia, painoväriä, PU-vaahtoa, nokea, tiivistysaineita yms. Desinfioiva: Tappaa 99,9% bakteereista

Saatavuus Kysy saatavuus myymälästä

Lisävarusteet


Tuotekoodi:CEWW-75

Soveltuu erinomaisesti käsien, työkalujen ja erilaisten pintojen puhdistamiseen kotona, autossa, mökillä, verstaissa ja työkohteissa esim. urakoitsijoille missä vettä ei ole saatavilla.

Desinfioi: Tuote sisältää ainutlaatuista lisäainetta joka tappaa bakteereja kuten: MRSA, Listeria, koli yms.

Avaa kansi, poista sinettikalvo, vedä rullan keskellä oleva liina ulos ja työnnä se kannessa olevan aukon läpi. Vedä liinaa viistosti ulos, jolloin se katkeaa repäisykohdasta. Sulje läppä. Säilytetään tiiviisti suljettuna. Vältettävä säilytystä korkeissa lämpötiloissa ja auringonpaisteessa.

Propan-2-oli 1 - 10 %, C9-11 Alkoholietoksilaatti 1 - 10 %
Vaara
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. – Tupakointi
kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON
NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / jos ilmenee
pahoinvointia. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen
voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu:
Hakeudu lääkäriin.
AquaIsopropyl alcohol,Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,
,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate,

3.2. Seokset
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus
Varoitusmerkit (CLP)
Propan-2-oli 1 - 10 %, C9-11 Alkoholietoksilaatti 1 - 10 %
Vaara
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. – Tupakointi
kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON
NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / jos ilmenee
pahoinvointia. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen
voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu:
Hakeudu lääkäriin.
AquaIsopropyl alcohol,Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,
,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate,

Propan-2-oli CAS-numero: 67-63-0
EY-numero: 200-661-7
Indeksinumero:
603-117-00-0
Flam. Liq. 2; H225;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE 3; H336;
1 - 10 %
C9-11
Alkoholietoksilaatti
CAS-numero:
68439-46-3
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;

 

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK